Pacjencie pamiętaj aby móc korzystać z opieki lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ musisz ich wybrać poprzez złożenie deklaracji!

Możesz to zrobić:
1. Przyjść osobiście do wybranej placówki z dowodem osobistym.

2. Drukując i wypełniając deklaracje ze strony SPZOZ lub NFZ i przynosząc je osobiście do placówki medycznej z dowodem osobistym.

3. Elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta.

Deklaracja Lekarz_poz

Deklaracja Pielęgniarka_poz

Deklaracja Położna_poz

 

UWAGA:

Deklaracje na dziecko od urodzenia do 18 roku życia składa rodzic/ opiekun prawny dziecka.

Po ukończeniu 18 roku życia pacjent składa sam deklaracje. Nie są przyjmowane deklaracje składane przez osoby trzecie, jedynym wyjątkiem są osoby ubezwłasnowolnione wyrokiem sądowym (do wglądu w czasie składania deklaracji, przez wyznaczonego prawnego opiekuna).  

Logo Gminnego Ośrodka Zdrowia w Milejowie
Telefon: (81) 47-81-746
Telefon: 739180143, 739180144
Fax:
E-mail: rejestracjaspzoz@milejow.pl
NIP: 505-01-29-804
REGON: 384638699
Godziny pracy:
poniedziałek:
8:00 - 18:00
wtorek:
8:00 - 18:00
środa:
8:00 - 18:00
czwartek:
8:00 - 18:00
piątek:
8:00 - 18:00