Współpracujemy Z ALAB Laboratoria.

Wykonujemy badania podstawowe w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej z parazytologią, biochemii klinicznej, serologii grup krwi, mikrobiologii oraz badania specjalistyczne w zakresie rozszerzonym z immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, diagnostyki zakażeń i analiz hormonalnych, markerów nowotworowych.

Badania laboratoryjne wykonujemy:

    • Poniedziałki  8:00 – 10:00
    • Wtorki  8:00 – 10:00
    • Czwartki  8:00 – 10:00