Poradnia lekarza rodzinnego

Badania i porady lekarskie, lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię, skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne, skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe i inne

Poradnia lekarza pediatry

Lekarz pediatra jest specjalistą, który obejmuje o opieką medyczną dzieci i młodzież do 18 roku życia. Przeprowadza niezbędne badania, rozpoznaje chorobę i ustala leczenie.

Poradnia opieki specjalistycznej

Podczas wizyty lekarz specjalista oceni twój stan zdrowia oraz wskaże dalszy przebieg leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Dowiesz się również, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też będziesz musiał znaleźć się pod opieką specjalistyczną.

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Pielęgniarka wykonuje zabiegi i procedury medyczne (iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, kroplówki, pomiar stężenia glukozy we krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, wykonanie EKG, ważenie, mierzenie). Przeprowadza testy przesiewowe dzieci i młodzieży.

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Położna rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną

Gabinet pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania obejmuje opieką dzieci w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia - według rocznika, od klasy 0 (mieszczącej się w szkole podstawowej) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Sprawując profilaktyczną opiekę nad uczniami, pielęgniarka zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów oraz stosownym do zrealizowania czynności zgodnych z planem pracy.

Gabinet rehabilitacji

Nowo powstała rehabilitacja świadczy profesjonalne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.  Przygotowano dla Państwa szeroki wachlarz możliwości obejmujący masaże, techniki manualne, leczenie poprzez ruch oraz zabiegi z działu fizykoterapii.

Gabinet zabiegowy

Pobieranie krwi do badań, wykonywanie iniekcji leków, przeprowadzanie nebulizacji, zakładanie opatrunków, zdejmowanie szwów, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar stężenia glukozy, usuwanie kleszczy, wykonywanie badania EKG

Gabinet szczepień ochronnych

Punkt pobrań badań labolatoryjnych

Współpracujemy Z ALAB Labolatoria. Wykonujemy badania podstawowe w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej z parazytologią, biochemii klinicznej, serologii grup krwi, mikrobiologii oraz badania specjalistyczne w zakresie rozszerzonym z immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, diagnostyki zakażeń i analiz hormonalnych, markerów nowotworowych.